දේශනා බාගත කරන ආකාරය/ Steps to Download Video


1. දේශනා බාගත (Download) කිරීමට අවශ්‍ය දේශනය මත ක්ලික් කරන්න.


  
1-1


  

2. එහි පහල දකුණු පස කෙලවරට ගොස් එහි ඇති “YouTube” මත ක්ලික් කරන්න.


 
1-2


  

3. එවිට එම දේශනාව YouTube මගින් දර්ශනය වේ.


1-3


  

4. එම වෙබ් පිටුවේ ඉහල www.youtube.com යන වෙබ් ලිපිනයේ y අකුර ඉදිරිපස ක්ලික් කරන්න.


1-4


  
5. එම “y” අකුර ඉදිරිපස “ss” අකුරු ටයිප් කරන්න.


1-5
  
  
6. එම “y” අකුර ඉදිරිපස “ss” අකුරු ටයිප් කර යතුරු පුවරුවේ ඇති “Enter” ඔබන්න.


2
  
  
7. Save File. -> OK .


3

4 COMMENTS

 1. rohana
  December 08, 2015 09:09 Reply

  pattana deshana 14 pamanida? abidharamaya deshana 37 pamanida? if there is a link please send me to above e mail address

 2. Tharanga
  September 05, 2016 00:46 Reply

  Mata Nugegoda Sasip eke Abhidharmaya DVD tika miladi ganna widihak kiyanna.

  • admin
   September 16, 2016 19:32 Reply

   Dr. Sriyani
   Koswatta, Nawala Junction
   071 843 6954

   Please call this number to get DVDs.

Leave a reply