රමණීයානි අරඤ්ඤානි - යත්ථ න රමතී ජනෝ
වීතරාගා රමිස්සන්ති - න තේ කාමගවේසිනෝ
වනාන්තරය හරිම ලස්සනයි.
පෙර මතකයන් සමඟ ජීවත්වන ජනතාව, ඒ වනයට ආසා නොකරයි.

සිත නිදහස් වූ උතුමන් පෙර මතකයන් සමඟ නොසඳා බලන නිසා, ඒ වනය සුන්දරයි.

රහතුන්ට මුළු ලොවම සුන්දරයි.

අති
බියකරැ
සසරෙන්
මිදෙමු
කුම්මෝච අංගානි සකේ කපාලේ
සමෝදහං භික්ඛු මනෝ විතක්කේ
ඉබ්බා තම කබලෙහි අවයව බහා ගන්නා සේ,
මහණෙනි මනෝ විතර්ක හකුලා ගන්න.
නිවන ඇත්තේ
ඔබ අසලමය.
බුදු වරුන්ගේ නගරයට යන්න, පසේ බුදුවරුන්ගේ නගරයට යන්න, රහතුන්ගේ නගරයට යන්න,
සදාතනික මේ මායව අවබෝධ කර ගන්න, අවිද්‍යාව දුරු කරන්න
යෝ සහස්සං සහස්සේන - සංගාමේ මානුසේ ජිනේ
ඒකං ච ජෙය්‍ය අත්තානං - ස වේ සංගාම ජුත්තමෝ
යමෙක් යුද්ධ දහසක් කොට ඒ දහසම ජයග්‍රහණය කලත්,
යමෙක් තමාගේ සිත දමනය කරගත්තොත්,
අර යුද්ධය දිනපු පුද්ගලයාට වඩා උත්තම කෙනෙක් වේ.

මෙත් බෝ සෙවන භාවනා මධ්‍යස්ථානය – ගාල්ල

 

භාවනා වැඩසටහන ~ 2016 සැප්තැම්බර් 28 – ඔක්තෝබර් 03

2016-09-28 වන බදාදා සවස 2.00ට ගාල්ල මෙත් බෝ සෙවන භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ භාවනා වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. 2016-10-03 දින සවස පිටත්විය හැක.
මේ සඳහා සහභාගි වීමට කැමති පින්වතුන් පහත දුරකථනයට ඒ බව දැනුම් දෙන්න.

0718436954 – Dr. Shriyani ( රාත්‍රී 8.30 පසු)
0718031152 – Thilini/ Chandrasiri

තෝරාගත් සීමිත දෙනෙකු මේ සඳහා සහභාගී කරගනු ලබන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
එමෙන්ම හැකිනම් පහත තොරතුරු methboosewana@gmail.com ඉමේල් ලිපිනයට එවීමට කාරුණික වන්න.
————————————-
නම
වයස
ස්ත්‍රි/පුරුෂ භාවය
ලිපිනය
පෙර කොපමණ දේශනා අසා ඇත/ නැත
කොපමණ වතාවක් මෙම භාවනා වැඩසටහනට සම්බන්ධ වී ඇද්ද?
රැකියාව
දුරකථන අංකය
ඉමේල් ලිපිනය
වර්ථමාන සෞඛ්‍ය තත්වය
——————————————-
භාවනා වැඩසටහනට සම්බන්ධ වන පින්වතුන් පහත සඳහන් දේ රැගෙන ඒමට වගබලා ගන්න.
1. භාවනා කිරීමට ගැලපෙන සුදු ඇදුම්
2. ඇද ඇතිරිලි
3. තුවායක්
4. කුඩයක්
5. විදුලි පන්දමක්
6. තමන්ට අවශ්‍ය බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය
7. අනෙකුත් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය (දත් බුරුසුවක්, දත් බෙහෙත් ආදිය…)
සුවපත් වේවා!!!

wishwa-sathyatha


1d

2d


leaflet-school11

ආර්ය න්‍යාය

පරිත්‍යාග

පට්ඨාන දේශනා

ධම්ම ශ්‍රියා මහා සෑය