කියවීම්

  16 COMMENTS

  1. Nuwan de Silva
   September 08, 2015 13:40 Reply

   Awasarai Swamin Wahansa,
   Oba wahanse wisin deshana karana lada abhidarma deshana ma sitha andurin alokayata geniccha. In pasu aramba krana lada pattana deshana da bohoma wedagath. denata 03 wana pattana deshanawa sawan denawa.

   Pattana deshawedi laba dun poth wala pdf ekak labaganna puluwan wewida?

   Bohoma pin.
   Apahata uthum chathurarya sathya awabodaya sandaha obwahanse karana upakaraye pinen obawahaseta me jwewithayedima uthum awabodaya lebewa.
   Theruwan saranai

  2. Jathya
   February 02, 2016 09:32 Reply

   I would like to attend the Nawala dhamma deshanas. Can you kindly let me know the location?

   • admin
    February 02, 2016 23:03 Reply

    Its @ Nawala, Kosswatta Junction, Siri Siddaththaramaya Temple.

  3. Achala
   March 02, 2016 18:55 Reply

   GARU SWAMIN WAHANSA,

   GAMPAHA SAMADHI AYATHANAYE NAWAKA DHRMA DESHANA MALAWA ARAMBHA KARANA DINAYA KAWADADA?

   THERUWAN SARANAI

   • admin
    March 05, 2016 06:03 Reply

    friday 3pm

  4. sumith mahinda
   March 14, 2016 15:43 Reply

   ගාල්ල අටපට්ටම් විහාරයෙ අභිඩ්ර්‍මය දෙශණ මාලාව පටන් ගන්නවාද?

  5. Sisira Opatha
   May 05, 2016 18:48 Reply

   Garu Swaminwahansa,
   Obawahansege dharma dheshana Youtube magin downloard karagena mama boho daham danumak laba gatthemi. Sithata labuna preethiya ha labagath danuma mepamana yayi kiwa nohaka. Oba wahanse muna nogasunath, Obawahanse mage Dharma Guru we. Prarthana Karana Bodhiyakin Nirwanaya Kshaat sath karaganimata me pina nithya washayenma hethu wasana wewa…..! Dinaka Obawahanse hamuwata paminemi. nowisidunu prashana khihipayak nirakaranaya karaganeemata balaporoththu wemi.
   Thisarana Saranai ….!

  6. June 08, 2016 20:32 Reply

   Siyalu sathwayo niwan dakithwa……………..!

  7. sudaksan
   June 24, 2016 21:31 Reply

   can any body pls update the chart of chetha veethe

  8. Jagath Kumara
   July 01, 2016 17:51 Reply

   abhidarmaya desana malawata aithi poth wala pdf tika labaganna puluwanda

  9. Kamila
   July 21, 2016 08:31 Reply

   Just sending through the following links for Sathara Sathipattana Sutta if someone interested in Reading. Just found while browsing Internet

   http://dl.sjp.ac.lk/dspace/bitstream/123456789/721/1/Sathara%20Sathipattana%20Sutta.pdf

  10. August 16, 2016 21:25 Reply

   Theruwan saranai.Abidharmaya obawahansege wadasatahan asa Dahama pilibada boho ma wetahimak labagatihimi.bududahama hariyata awaboda une dan yai mata hage..minsunta awabhoda kirimata obawahanse ganna uthsahalata bohoma pin…

  11. Channa Edirisinghe
   September 04, 2016 08:51 Reply

   Theruwan Saranai,
   Matath Lokawasee siyalumadenatath Maha Sinhanadayak Karnaawu Oba Swameenwahanse saha Eeta saha sammbandawenawu siyaluma denatath niduk nirogee suwaya saha prathana karana bodhiyakin Nirawanayata Pathwawai Pathami!!!
   Oba wahanse sandahan kalawu Maha Sinhanada Deshana wala sankshiptha satahan ethi bhawa sandahan wuni. Ehi anthajala sanskaranayak thibe nam labadena men illa sitimi.
   Tharuwan Sarani.

  12. asanka
   November 10, 2016 15:33 Reply

   mahanuwara abidharma panthi pavathvanavada ? ese nam dinaya ha welawa karunakara danvanna.
   theruwan saranai.

  Leave a reply