සමථ – විදර්ශනා සති භාවනා වැඩ සටහන

සමථ – විදර්ශනා සති භාවනා වැඩ සටහන තිත්තගල්ල මෙත් බෝ සෙවන භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වේ.

මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධවීමට
0718436954 – වෛද්‍ය ශ්‍රියානි මහත්මිය අමතන්න.

එසේත් නොමැති නම්, ඊමේල් මගින් දින වෙන් කරවාගන්න.

shriyaniabey@yahoo.com

2meditation

පෙ.ව. 04.00 : පිබිදීම

පෙ.ව. 05.00 : භාවනාව (ශාලාව)

පෙ.ව. 06.30 : දානය

පෙ.ව. 08.00 : භාවනාව (ශාලාව)

පෙ.ව. 09.00 : දේශනය

පෙ.ව. 10.00 : භාවනාව (ශාලාව)

පෙ.ව. 11.00 : දානය

ප.ව. 01.00 : භාවනාව (ශාලාව)

ප.ව. 05.00 : ගිලන්පස

ප.ව. 06.00 : භාවනාව (ශාලාව)

ප.ව. 07.00 : දානය

ප.ව. 09.30 : නින්දට යාම

භාවනා වැඩසටහන ~ 2017 ජනවාරි

2017-01-05 වන සෙනසුරාදා සවස 4.00ට ගාල්ල මෙත් බෝ සෙවන භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ භාවනා වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. 2017-01-10 දින සවස පිටත්විය හැක.

මේ සඳහා සහභාගි වීමට කැමති පින්වතුන් පහත දුරකථනයට ඒ බව දැනුම් දෙන්න.

0718436954 – Dr. Sriyani ( රාත්‍රී 8.30 පසු)
0776356817 – Muditha
0772947305 – Ashani ( රාත්‍රී 8.00 පසු)
0718031152 – Thilini/ Chandrasiri

තෝරාගත් සීමිත දෙනෙකු මේ සඳහා සහභාගී කරගනු ලබන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.

එමෙන්ම හැකිනම් පහත තොරතුරු methboosewana@gmail.com ඉමේල් ලිපිනයට එවීමට කාරුණික වන්න.
————————————-
නම
වයස
ස්ත්‍රි/පුරුෂ භාවය
ලිපිනය
පෙර කොපමණ දේශනා අසා ඇත/ නැත
කොපමණ වතාවක් මෙම භාවනා වැඩසටහනට සම්බන්ධ වී ඇද්ද?
රැකියාව
දුරකථන අංකය
ඉමේල් ලිපිනය
වර්ථමාන සෞඛ්‍ය තත්වය
——————————————-
භාවනා වැඩසටහනට සම්බන්ධ වන පින්වතුන් පහත සඳහන් දේ රැගෙන ඒමට වගබලා ගන්න.
1. භාවනා කිරීමට ගැලපෙන සුදු ඇදුම්
2. ඇද ඇතිරිලි
3. තුවායක්
4. කුඩයක්
5. විදුලි පන්දමක්
6. තමන්ට අවශ්‍ය බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය
7. අනෙකුත් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය (දත් බුරුසුවක්, දත් බෙහෙත් ආදිය…)

සුවපත් වේවා!!!

Comments are closed.